Termeni si Conditii

PARTILE CONTRACTANTE

Art.1.1. S.C. VICDOR SPEED S.R.L., cu sediul în Bucuresti, strada Resita, nr.20, PARTER bl. A19, sc.E, ap 61, sector 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. Reg. com.: J40/20137/2017, CUI: 38571209, tel. 0722552391, cont RO49BTRLRONCRT0421789501, deschis la Banca Transilvania denumita in continuare LOCATOR

si

Art.1.2. Clientul/Utilizatorul care doreste sa inchirieze un vehicul prin intermediul site-ului www.bucharestvanrentals.com, detinut de S.C. VICDOR SPEED S.R.L. in calitate de LOCATAR,

au convenit asupra respectarea termenelor si conditiilor de inchiriere cu respectarea urmatoarelor clauze:

OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2 . Locatorul inchiriaza locatarului spre folosinta autovehiculul ales de acesta in formularul inline de inchirere de pe site-ul www.bucharestvanrentals.com denumit in continuare „autovehicul”.

Art. 3 . Predarea si primirea autovehiculului se face in baza protocoalelor de Predare- Primire, care devin parte integranta din prezentul contract .

Art. 4. Valoarea totala a bunului inchiriat este intre 9000€ si 16000 € si la aceasta valoare se vor raporta eventualele pretentii ale locatorului in caz de deteriorare sau pierdere a bunului inchiriat. Suma exacta va fi stipulata in contractul de inchirere.

III. DURATA DE INCHIRIERE

Art. 5. Durata de inchiriere de inchiriere se incheie pe perioada stipulata in formularul online completat de catre client pe www.bucharestvanrentals.com .

Art. 6 . La data incetarii prezentului contract, locatarul se obliga neconditionat sa restituie autovehiculul, in starea in care i-a fost predat, cu exceptia km parcursi in perioada de inchiriere si a uzurii normale conform acestor km, cu inventarul complet. Refuzul nejustificat de restituire a autovehiculului îl obliga pe Locatar la plata tuturor daunelor, de orice natura, ce ar rezulta din acesta.

PRETUL INCHIRIERII, MODALITATI DE PLATA, PENALITATI

Art. 7 . Pretul inchirierii de baza a fost luat la cunostiinta de catre client dupa completarea formularului de inchiriere. Clientul trebuie sa o achite o garantie la preluarea vehicului de la locator.

Art. 8. Locatarul va plati anticipat, pana la data inceperii inchirierii, valoarea chiriei mentionata la articolul anterior. Chiria va fi achitata in baza facturii emise de Locator si va fi calculata in lei, la cursul BNR din ziua emiterii facturii.

Art. 9. In cazul depasirii perioadei de inchiriere, a necompletarii plinului la rezervorul de combustibil, a existentei unor lipsuri in inventar, a unor deteriorari peste uzura normala, sau transportul pe platforma al autovehiculului inchiriat in caz de avarie, etc., locatarul va achita costul acestora la data predarii autovehiculului.

TERMENI GENERALI

Pentru ca deplasarea dumneavoastra sa se desfasoare in cele mai bune conditii va aducem la cunostinta urmatoarele informatii referitoare la inchirierea unui autovehicul prin BucharestVanRentals (S.C. VICDOR SPEED S.R.L.):

Art.1 Vehiculul este inchiriat in conformitate cu termenii si conditiile contractului de inchiriere. Va rugam sa cititi cu atentie acesti termeni si conditii pe care recunoasteti ca le-ati luat la cunostinta si va angajati la respectarea acestora prin semnarea Contractului de Inchiriere.

Conform legislatiei in vigoare va aducem la cunostinta ca fumatul in autovehiculele inchiriate nu este permis.
Transportul animalelor de companie se va efectua doar daca acestea sunt plasate in custi de transport speciale.

Autoturismele se inchiriaza numai persoanelor ce poseda permis de conducere national sau international valabil, cu o vechime de cel putin un an si varsta de peste 21 ani, impliniti la data inchirierii autoturismului.

Art.2. Actele necesare pentru inchiriere sunt:
2.1 In original: permisul de conducere, pasaport sau carte de identitate valide. Toate permisele de conducere eliberate în UE sunt recunoscute si acceptate pentru inchiriere. In situatia in care nu exista o traducere legalizata a documentelor prezentate, posesorul are obligatia de a ajuta la transcrierea datelor in caractere latine. Dacă permisul de conducere al persoanei care închiriază sau al șoferului suplimentar este eliberat de o tara din afara Uniunii Europene si nu este scris cu caractere latine, este necesară prezentarea unui permis de conducere internațional. Un permis de conducere internațional trebuie să fie prezentat împreună cu permisul național.

Daca exista un sofer suplimentar, acesta trebuie sa fie prezent la momentul preluarii vehiculului si sa prezinte un act de identitate/pasaport si permisul de conducere valabil.
2.2 Dovada platii tarifului, conform facturii eliberate de catre companie

Art.3.1 Plata tarifului se va face in lei, la cursul stabilit si afisat de prestator prin contract sau in euro sau dolari americani, numai in cazul cetatenilor straini
3.2 Plata se poate efectua prin virament bancar, plata online (PayPal) sau in numerar sau cu cardul debit sau credit la primirea masinii de catre utilizator

Art.4.1 La inchiriere clientul trebuie sa depuna o garantie corespunzatoare clasei de masini inchiriate, conform listei de preturi impuse de BucharestVanRentals (S.C. VICDOR SPEED S.R.L.) precum si costul inchirierii propriu-zise.
4.2 Garantia serveste pentru acoperirea pagubelor produse autovehiculului din vina clientului.
4.3 Garantia va fi i restituita integral in cazul in care autovehicolul inchiriat este returnat la data si ora stabilita in contract cu toate obiectele prevazute in inventar, fara deteriorari interioare sau exterioare sau alte daune ce nu fac obiectul asigurarii, survenite pe perioada contractuala.

Art.5 Responsabilitatea clientului in cazul unui accident, a pierderii obiectelor de inventar sau deteriorarea bunurilor din interiorul masinii este in limita garantiei depuse la inchirierea autoturismului, numai daca daunele sunt produse in limitele asigurarii.

Art.6 Tariful de inchiriere :

6.1. Inchirierea pentru o zi reprezinta tariful pentru inchiriere autovehicul „24 h” corespunzatoare autoturismului inchiriat.
6.2. Tariful de inchiriere cuprinde:

– Numar nelimitat de kilometri

– TVA

– RCA

– Rovigneta

– Revizii tehnice periodice la zi si intretinerea autoturismului

– alte servicii si obiecte in conformitate cu dorintele exprimate de client in formularul de inchiriere online de pe www.bucharestvanrentals.com

Art.7 Contraventii

7.1. In calitate de utilizator al vehiculului, pe parcursul inchirierii raspundeti din punct de vedere juridic si financiar in cazul nerespectarii legislatiei in vigoare si aveti obligația sa achitati in termenele prevazute de lege, amenzile emise de catre orice institutie autorizata. Nerespectarea legislatiei in vigoare face referire strict la Utilizator/ Conducator Auto; nu face in nici un caz referire la autoturism sau la proprietarul autoturismului.

7.2. In caz de accident sau dauna cauzata autovehiculului, cu un tert identificat si care nu necesita reparatie imediata, trebuie sa informati de indata biroul de inchiriere BucharestVanRentals (S.C. VICDOR SPEED S.R.L.).
Este obligatoriu sa prezentati la returnarea Autovehiculului urmatoarele: o constatare amiabila completata corect si semnata sau un proces verbal eliberat de politie si autorizatie de reparatie (in caz de accident sau dauna cu tert identificat, fie ca sunteti responsabil sau nu; fie ca va aflati pe teritoriul Romaniei sau nu), copie a permisului de conducere, copii ale actelor de identitate, copie a asigurarii RCA, copie a talonului auto al tertei parti implicate. In caz contrar asigurarile complementare si serviciile suplimentare de protectie, eventual incheiate, sunt inaplicabile si veti raspunde pentru toate prejudiciile care va sunt imputabile, in special cele suferite de autovehicul, in limita valorii de piata a autovehiculului, la care se adauga cheltuielile si costurile legate de transportul si imobilizarea acestuia, dar si despagubiri ce acopera prejudiciul cauzat eventual unei terte parti.
De asemenea, titularul de contract sau soferul aditional trebuie sa completeze o Declaratie Conducator Auto cu privire la circumstantele producerii evenimentului rutier.

7.3. In caz de furt al Vehiculului: in termen de 4 ore de la momentul in care ati luat la cunostinta, trebuie sa dati o declaratie cu privire la furt in fata autoritatilor competente si sa transmiteti catre un reprezentat BucharestVanRentals (S.C. VICDOR SPEED S.R.L.) (procesul verbal de depunere a plangerii, documentele vehiculului si cheia acestuia).
In cazul in care si cheia si/sau documentele sunt furate odata cu vehiculul, aveti responsabilitatea sa semnalati acest aspect autoritatilor competente pentru a-l mentiona in plangerea depusa. In caz contrar si cu exceptia cazului de forta majora ce poate fi demonstrat, care face imposibila transmiterea procesului verbal de depunere a plangerii, a cheii si a documentelor autovehiculului in acest termen, asigurarile complementare si serviciile suplimentare de protectie eventual incheiate sunt inaplicabile iar Bucharestvanrentals (S.C. VICDOR SPEED S.R.L.) va va factura toate prejudiciile care va sunt imputabile, in special cele suferite de Vehicul, in limita valorii de piata a Vehiculului, majorata cu cheltuielile aferente.

Art.8 Asigurarea de raspundere civila fata de terti (RCA)

Prin inchirierea unui vehicul, beneficiati de asigurare de raspundere civila fata de terti in conditiile legii. Asigurarea de raspundere civila fata de terti garanteaza consecintele financiare ale vatamarilor corporale si daunelor materiale pe care conducatorul vehiculului le poate cauza tertilor in timp ce se afla in vehicul.
Aceasta exclude: vatamarile corporale suferite de conducatorul si/sau pasagerii vehiculului (in special in caz de accident);
daunele produse vehiculului; daunele cauzate marfurilor, obiectelor si animalelor transportate in Vehicul.
Daunele materiale suferite de catre vehicul si furtul vehiculului sunt in sarcina dumneavoastra in limita unei raspunderi financiare maxime

Art.9. Tariful de inchiriere nu include:
9.1. Combustibilul, taxele de trecere, garaj, transbordare pe timpul inchirierii, amenzi sau taxe de parcare, taxe de drum in afara tarii.
9.2. Asigurarea pentru persoanele si bagajele aflate in autoturism.

Art.10. Alte tarife practicate, in urmatoarele situatii:
10.1. Solicitarea unui scaun de copil pe perioada inchirierii exte taxata cu 0 Euro, iar solicitarea a doua scaune de copil se taxeaza cu 3 Euro.
10.2. Punerea la dispozitie a unui sofer pentru o perioada mai mica sau egala cu 8h/zi este taxata cu 35EURO/zi
10.3. Punerea la dispozitie a unui sofer pentru o perioada mai mare de 8h/zi este taxata cu 50EURO/zi la care se adauga costurile cazarii si a servirii mesei
10.4. Predarea autoturismului intr-o alta locatie decat cea precizata in formularul de inchiriere este taxata cu 1 EURO/km
10.5 Diferenta de combustibil dintre cantitatea predata la inchiriere si cea preluata la inchiderea contractului de inchiriere este taxata cu 2 Euro/litru de combustibil lipsa
10.6. Depasirea cu o ora a termenului de inchiriere se taxeaza cu contravaloarea unei zile de inchiriere, conform contractului
10.7. Pentru constatarea lipsei sau deteriorarii obiectelor de inventar mentionate in contract, firma isi rezerva dreptul de a retine, partial sau total, din valoarea garantiei depusa la inchiriere
10.8. Preluarea sau predarea autoturismului inchiriat in municipiul Bucuresti, la o alta adresa decat Str. C. Mille nr.1 sector 1, Bucuresti (Hotel Capitol), sau la Aeroportul International Henri Coanda este taxata cu 10 EURO

10.9. In cazul in care clientul obteaza pentru posibilitatea altor soferi de a conduce masina, se va percepe o taxa de 5 EURO/zi pentru fiecare sofer aditional care va avea dreptul de a conduce vehiculul.

10.10. La cerere, prin intermediul formularului de rezervare online, sau prin telefon sau email, cu cel putin 48 de ore inaintea preluarii masinii de catre client, pot fi oferite gratuit accesorii optionale, cum ar fi: GPS, lanturi de zapada, suport ski.

Art.11 Prelucrarea datelor cu character personal

BucharestVanRentals (S.C. VICDOR SPEED S.R.L.) detine o baza de date cu datele personale colectate la momentul semnarii Contractului de Inchiriere. Acestea sunt prelucrate de BucharestVanRentals pentru a-i permite sa va administreze inchirierea si operatiunile aferente acesteia (exemplu: facturarea) si sa va transmita informatii cu caracter comercial.
In conformitate cu Legea 677/2001 beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, puteti trimite o cerere scrisa, datata si semnata prin email la adresa office@bucharestvanrentals.com

Art.12 . Prelungirea, incetarea si rezilierea contractului

12.1 . Termenii prelungirii, incetarii sau rezilierii anticipate a Contractului nu pot fi stabiliti decat cu acordul BucharestVanRentals (S.C. VICDOR SPEED S.R.L.).

12.2. Intentia Clientului de prelungire a Contractului se comunica catre BucharestVanRentals (S.C. VICDOR SPEED S.R.L.), cu minimum 48 de ore inaintea expirarii contractului. Tariful agreat se achita in aceleasi conditii in care a fost incheiat contractul initial. Contractul poate fi prelungit prin acordul scris al ambelor parti.

12.3. In cazul inchirierilor online facute pe site-ul web www.bucharestvanrentals.com, daca utilizatorul doreste sa anuleze o rezervare cu mai putin de 7 zile inaintea inceperii rezervarii, va fi perceputa o taxa de anulare de 30% din valoarea rezervarii.

11.4. Contractul inceteaza de drept la sfarsitul perioadei de inchiriere.

11.5. Contractul poate inceta inaintea implinirii termenului prin acordul partilor sau ca efect al rezilierii.

11.5. In cazul in care reziliaza Contractul, BucharestVanRentals (S.C. VICDOR SPEED S.R.L) instiinteaza Clientul telefonic sau prin posta electronica cu cel putin 2 zile inainte de inaintea inceperii rezervarii.

11.6. Atat in cazul incetarii contractului inainte de termen cat si in cazul rezilierii, clientul are obligatia de a preda autovehiculul in termen de 12 ore de la momentul rezilierii.

Persoana de contact Locator : Dorin Marius Zeldea, tel. +40722552391

Persoana de contact Locator : Victor Alexandri, tel. +40721275731

DREPT PENTRU CARE, eu, clientul, am luat la cunostiinta despre termenele si conditiile stipulate mai sus si sunt de acord sa le respect in totalitate.