Politica de confidentialitate

CE ESTE GDPR?

Regulamentul General privind Protectia Datelor (GDPR) este un set aplicabil de reguli si instructiuni, care va fi implementat in toate statele membre ale Uniunii Europene, intrand in vigoare incepand cu data de 25 mai 2018. Regulamentul va avea un impact asupra tuturor companiilor care stocheaza, controleaza sau utilizeaza datele cu caracter personal sau informatiile sensibile ale utilizatorilor. Obiectivul este de a crea un standard mai ridicat de protectie a datelor, specific societatii digitale din prezent. GDPR are la baza Legea existenta privind protectia datelor, insa Regulamentul General privind Protectia Datelor are un scop mai larg si ofera standarde mai prescriptive. Companiile care nu respecta noile standarde GDPR vor avea de platit amenzi substantiale. Noul GDPR se concentreaza pe drepturile individuale de protectie a datelor cu caracter personal si subliniaza concepte precum “consimtamant”, “necesitatea datelor” si “dreptul de a fi uitat”. Mai multe informatii despre toate aceste aspecte si despre modul in care compania bucharestvanrentals intentioneaza sa respecte GDPR pot fi gasite mai jos!

ASPECTELE LEGALE ALE GDPR

Conform GDPR, exista o serie de motive care legitimeaza prelucrarea datelor cu caracter personal. Va prezentam aici cele mai relevante baze juridice referitoare la interactiunea companiei noastre cu datele dumneavoastra cu caracter personal in temeiul GDPR.

Necesitate contractuala

Prelucrarea datelor este necesara pentru executarea serviciilor furnizate de companie.

Consimtamant

Transmiterea cererii de oferta pe website-ul companiei noastre necesita consimtamantul dumneavoastra nesilit, expres si in cunostinta de cauza, oferit printr-o actiune clara si afirmativa. Clientii vor primi solicitarea de a citi sectiunea „Politica de Confidentialitate” si de a isi da consimtamantul prin bifarea unei casute in timpul procesului de trimitere a cererii de oferta. Clientii au dreptul de a-si retrage consimtamantul, contactandu-ne prin telefon sau e-mail. Conform legislatiei, pentru a va da consimtamantul in mod legal, trebuie sa aveti peste 16 ani, prin urmare, vi se va solicita sa confirmati acest lucru la trimiterea cererii sau sa solicitati acceptului unui parinte sau tutore legal de a-si da consimtamantul in numele dumneavoastra. Vom depune eforturi rezonabile (pe baza tehnologiilor disponibile) pentru a verifica daca parintele / tutorele si-a dat acordul sau a autorizat consimtamantul minorului. Va rugam sa retineti ca la bifarea casutei prin care va exprimati consimtamantul, sunteti de acord cu utilizarea datelor dumneavoastra de catre companie doar pentru procesarea cererii dvs si pentru executarea unor eventuale returnari sau pentru solutionarea problemelor privind cererea. Buletinul informativ si paginile sociale ale companiei necesita consimtamant separat, prin urmare, nu veti fi adaugat fara acordul dumneavoastra pe nicio lista de e-mail sau contactat pentru alt scop in afara de comanda dvs. O inregistrare a consimtamantului este pastrata electronic pe formularul de cerere de oferta la bifarea casutei online. In cazul in care comandati prin telefon, echipa noastra va va solicita consimtamantul inainte de procesarea cereriisi va bifa casuta pe formularul de cerere de oferta in numele dumneavoastra.

Vom procesa datele dumneavoastra pentru finalizarea comenzii de fiecare data cand comandati. Aceasta inseamna ca este necesar sa va dati consimtamantul pentru fiecare comanda individuala pentru a ne asigura ca sunteti de acord cu cele mai recente actualizari ale politicii GDPR. Consimtamantul exprimat de dumneavoastra va viza politica GDPR afisata pe website-ul companiei noastre la data plasarii cererii de oferta.

Prezenta politica de confidentialitate a fost creata avand in vedere:

 • faptul ca S.C. VICDOR SPEED S.R.L., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/20137/2017, cod unic de inregistrare 38571209, reprezentata de Victor Alexandri, administrator (denumita in continuare “bucharestvanrentals” sau “Noi”) desfasoara o activitate care presupune procesarea unor categorii de date cu caracter personal;
 • intrarea in vigoare incepand cu data de 25 mai 2018 a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare “GDPR”);
 • obligatia impusa de GDPR de a asigura masuri de securitate tehnice si organizatorice adecvate tuturor activitatilor de procesare a datelor cu caracter personal.

ANGAJAMENT

Bucharestvanrentals prelucreaza date cu caracter personal in scopuri legitime, cu respectarea tuturor principiilor impuse de GDPR si de practicile comerciale etice. Protejarea sigurantei si securitatii datelor personale este importanta pentru bucharestvanrentals si aceasta politica descrie cadrul organizatoric implementat pentru asigurarea conformitatii prelucrarii. Obiectivul principal al acestei Politici de Confidentialitate este de a contribui la desfasurarea activitatii societatii cu respectarea prevederilor legale specifice si de a minimiza riscurile prin prevenirea incidentelor si, in cazul improbabil al unor astfel de incidente, reducerea impactului lor asupra persoanei vizate.

Ne propunem sa avem o relatie bazata pe incredere, transparenta, buna-credinta si etica in relatia cu toti partenerii, colaboratorii si angajatii nostri. Consideram asigurarea dreptului la protectia datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental al bucharestvanrentals si  prin urmare vom dedica toate resursele si eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastra in deplina concordanta cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protectia datelor” sau “GDPR”), precum si cu orice alta legislatie aplicabila pe teritoriul Romaniei. Intrucat unul dintre principiile esentiale ale acestui cadru legal il reprezinta transparenta, am pregatit aceast document prin care dorim sa va informam despre modul in care colectam, utilizam, transferam si protejam datele dvs cu caracter personal atunci cand interactionati cu noi in legatura cu produsele si serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web.

Ne rezervam dreptul de a actualiza si modifica periodic aceasta Politica de Confidentialitate, pentru a reflecta orice modificari ale modului in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal sau orice modificari ale cerintelor legale. In cazul oricarei astfel de modificari, vom afisa pe website-ul nostrum versiunea modificata a Politicii de Confidentialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

 

DEFINITII

“Date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, propriei identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

„Prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu character personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

„Pseudonimizare” inseamna prelucrarea datelor cu caracter personal intr-un asemenea mod incat acestea sa nu mai poata fi atribuite unei anume persoane vizate fara a se utiliza informatii suplimentare, cu conditia ca aceste informatii suplimentare sa fie stocate separat si sa faca obiectul unor masuri de natura tehnica si organizatorica care sa asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile.

„Operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu character personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern.

„Persoana imputernicita de operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului.

„Parte terta” inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie, furnizor de servicii sau organism altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal.

„Destinatar” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Cu toate acestea, autoritatile publice carora li se pot comunica date cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective respecta normele aplicabile in materie de protectie a datelor, in conformitate cu scopurile prelucrarii.

„Consimtamant” al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

„Restrictionarea prelucrarii” inseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora.

 

PRINCIPIILE POLITICII DE CONFIDENTIALITATE

Bucharestvanrentals proceseaza datele cu caracter personal cu care vine in contact cu respectarea urmatoarelor principii:

 • Protejarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor vizate;
 • Legalitate, echitate si transparenta – datele cu caracter personal sunt prelucrate cu buna credinta si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, intr-un mod echitabil si transparent fata de persoana vizata;
 • Scopuri determinate, explicite si legitime – Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre bucharestvanrentals se face in scopuri determinate, explicite si legitime si nu sunt prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • Temei legal – bucharestvanrentals se va asigura ca orice procesare a datelor cu caracter personal va avea un temei bine determinat, precum prevederi legale, consimtamantul persoanei vizate, executarea contractelor, interesul legitim al bucharestvanrentals (care nu va contraveni intereselor superioare ale persoanei vizate);
 • Limitare prin raportare la scop – bucharestvanrentals proceseaza datele cu caracter personal numai daca sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate;
 • Limitare prin raportare la timp – bucharestvanrentals pastreaza datele persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele;
 • Exactitate si acuratete – bucharestvanrentals proceseaza date cu caracter personal intr-un mod precis si ia masuri rezonabile pentru a se asigura ca datele inexacte de care ia cunostinta sunt sterse sau rectificate;
 • Securitate – bucharestvanrentals este dedicata asigurarii securitatii tuturor datelor cu caracter personal pe care le prelucreaza si face demersuri constante pentru a atinge acest scop, inclusiv prin instruirea angajatilor, colaboratorilor si partenerilor sai.

DATELE COLECTATE

In functie de specificul fiecarei relatii, bucharestvanrentals poate procesa urmatoarele categorii de date cu privire la persoanele vizate:

 • nume si prenume;
 • date de contact: telefon, adresa de e-mail, oras, judet, profil social media;
 • date de identificare, conform cartii de identitate / pasaportului/permisului de conducere (inclusive copii ale acestor acte);
 • date profesionale: loc de munca, pozitie, vechime, experienta profesionala;
 • date furnizate direct prin e-mail sau prin alte modalitati de catre persoanele vizate;
 • date colectate despre angajati si familiile acestora sau despre colaboratori, in scopul respectarii contractului de munca/colaborare si a prevederilor legale in domeniul muncii;
 • datele cu caracter personale mentionate mai sus au caracter exemplificativ; aceste date pot fi

colectate din urmatoarele surse:

– de la clientii bucharestvanrentals;

– din contracte si documente auxiliare acestora, inclusiv in executarea relatiilor de munca/colaborare;

– ca urmare a furnizarii acestora direct de catre persoana vizata – cu obtinerea consimtamantului in cazurile prevazute de lege;

– ca urmare a interactiunii angajatilor/colaboratorilor nostri cu persoanele vizate (e.g. carti de vizita, liste de prezenta la evenimente);

-ca urmare a utilizarii autovehiculelor noastre de inchiriat care dispun de sisteme de monitorizare GPS

– din surse publice;

Formular abonare la newsletter

Date stocate: datele completate in formular.

 

Scop si temeiul juridic al prelucrarii datelor: Datele sunt folosite pentru trimiterea de emailuri cu oferte, articole de blog si noutati personalizate. Personalizarea acestor materiale se face pe baza datelor statistice colectate de platforma de email marketing, statisticile anonime colectate de Google Analytics si analiza comenzilor anonimizate din adminul site-ului. Abonarea reprezinta cererea de a primi aceste newsletter si in consecinta reprezinta si consimtamant.

Formular comentariu

Date stocate: datele completate in formular.

 

Scop si temeiul juridic al prelucrarii datelor: Datele sunt stocate si publicate pentru a incuraja discutii pe baza informatiilor oferite in paginile care contin formularul. Comentariile vor fi supuse unui proces de aprobare. In cazul in care un reprezentant bucharestvanrentals considera ca un comentariu nu incurajeaza o discutie pe baza informatiilor din pagina, din orice motiv, acesta poate sa nu publice comentariul. In acest caz, comentariul si datele vor fi sterse din baza noastra de date. Datele Nume, Mesaj si Website vor fi facute publice, iar adresa de email va fi folosita pentru notificarea utilizatorului, doar in cazul in care acesta a optat pentru aceasta optiune. Adresa de email completata in campul de adresa de email nu va fi facuta publica si nici nu va fi transmisa altor terti.

Formulare de comanda a autovehicului de inchiriat

Date stocate: datele completate in formular si actele de identitate (daca au fost furnizate)

 

Scop si temeiul juridic al prelucrarii datelor: Datele candidatului sunt necesare pentru facilitarea comenzii facute de catre utilizator (data, ora si locul preluarii autovehicului

Formulare de download materiale de marketing

Date stocate: datele completate in formular.

 

Scop si temeiul juridic al prelucrarii datelor: Datele sunt necesare pentru trimiterea materialului de marketing promovat. In cazul in care solicitantul bifeaza checkboxul de consimtamant cu titlul „Doresc sa primesc oferte si noutati personalizate prin email” sau similar, datele vor fi folosite pentru trimiterea de emailuri personalizate. In cazul unor studii de marketing, datele se vor folosi dupa anonimizarea acestora. Anonimizarea se va realiza prin stergerea sau inlocuirea datelor care ar permite identificarea personala.

SCOPURILE SI TEMEIURILE PRELUCRARII

Bucharestvanrentals este o societate comerciala implicate in inchirierea autovehiculelor si in oferirea de servicii de transport. Cerintele partenerilor si clientilor nostri sunt diverse, iar majoritatea acestora necesita in mod operational, dar si legal, colectarea datelor de catre bucharestvanrentals.

Astfel, colectam date cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

 1. a) activitatea curenta care presupune oferirea de servicii in domeniul inchirierii auto si transporturi.
 2. b) promovarea serviciilor bucharestvanrentals;
 3. c) executarea contractelor cu furnizorii si partenerii si clientii;
 4. d) in procesul de recrutare si gestionare a angajatilor/colaboratorilor nostri, sau, ocazional, pentru clienti;
 5. g) executarea contractelor. Societatea noastra ofera servicii aproape in exclusivitate catre persoane juridice, procesand astfel date cu caracter personal in executarea contractelor cu acestia;
 6. h) consimtamantul persoanelor vizate. In unele cazuri, consimtamantul va fi considerat acordat prin faptul ca persoana vizata va avea initiativa transmiterii unor date cu caracter personal catre noi,

de exemplu, in cazul contactarii societatii din proprie initiativa de catre persoana vizata prin intermediul adresei de e-mail a bucharestvanrentals;

 1. h) indeplinirea unor obligatii legale;
 2. i) indeplinirea intereselor legitime ale bucharestvanrentals care nu se vor opune drepturilor superioare ale persoanei vizate.
 3. Pentru imbunatatirea serviciilor noastre

Ne dorim in permanenta sa va oferim cea mai buna experienta in achizitionarea de servicii online. Pentru aceasta, putem colecta si utiliza anumite informatii in legatura cu comportamentul dvs. de Client, va putem invita sa completati chestionare de satisfactie subsecvent finalizarii unui contract sau putem desfasura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii si cercetari de piata. Ne intemeiem aceste activitati pe interesul nostru legitim de a desfasura activitati comerciale, avand intotdeauna grija ca drepturile si libertatile dvs. fundamentale sa nu fie afectate.

 1. Abonare la Newsletter

Scopul de prelucrare datelor cu caracter personal in acest caz este acela de a va informa despre serviciile

si promotiile noastre si evenimentele organizate de noi si de marketing direct si publicitate;

TIMPUL DE PRELUCRARE A DATELOR

Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. vor fi prelucrate pe perioada derularii relatiilor contractuale cu Dvs. sau pana la momentul la care intelegeti sa va retrageti consimtamantul acordat. La expirarea perioadei pentru care datele dvs. sunt stocate pe suporturi electronice, acestea vor fi sterse sau anonimizate ireversibil din toate suporturile electronice existente.

Formulare website: Datele completate prin formularele de pe website, datele stocate in adminul websiteului si in CRM etc. sunt stocate pana cand solicitantul cere stergerea lor. In cazul formularului de download al materialelor de marketing, daca solicitantul nu a bifat optiunea de abonare la newsletter, platforma de email marketing va folosi datele pentru trimiterea unui email cu materialul de marketing solicitat, dupa care le va sterge din baza de date din platforma de email marketing in decurs de 90 zile.

Cookies:

In functie de tipul de cookie, datele captate de catre acestea au durate diferite de pastrare, care variaza

astfel:

 • pastrare date doar pe parcursul vizitei utilizatorului;
 • pastrare date pe o perioada de cateva zile (spre exemplu, pentru a nu afisa anumite elemente din

site, pop-up-uri, alerte, decat o data la cateva zile, nu la fiecare accesare a site-ului);

 • pastrare date pe o perioada mai lunga de timp (cum este cazul datelor anonime captate de catre Google Analytics).

Daca vrei sa afli mai multe informatii despre Cookie-uri si la ce sunt utilizate, recomandam urmatoarele linkuri:

Microsoft Cookies guide All About Cookies

http://www.youronlinechoices.com/ro/

CINE ARE ACCES LA DATELE DVS.?

Va aducem la cunostinta ca, pentru functionarea eficienta a platformei, utilizam diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane imputernicite de operator”), carora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la Dvs., cu mentiunea expresa ca vom apela doar la persoane imputernicite care ofera garantii suficiente pentru punerea in aplicare a unor masuri tehnice si organizatorice adecvate, astfel incat prelucrarea sa respecte cerintele prevazute in Regulament si sa asigure protectia drepturilor Dvs. Categoriile de servicii pentru care colaboram cu furnizorii mai sus mentionati si datele cu caracter personal transferate acestora sunt urmatoarele:

 1. Servicii SMTP (comunicare email) – adresa de e-mail;
 2. Servicii newsletter – adresa de e-mail, nume, prenume, numar de telefon;
 3. Servicii de facturare – nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, adresa;
 4. Servicii de curierat/posta – nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, adresa;
 5. Servicii de trimite SMS – numarul de telefon;
 6. Servicii de procesare plati online – nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, adresa;
 7. Servicii de comentarii – nume, prenume, e-mail;
 8. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresa, CNP;
 9. Servicii juridice – nume, prenume, adresa, CNP;
 10. Google, sendmachine, facebook, Manychat, hotjar, TLH, companii de curierat, firma de Contabilitate;
 11. Sistem de administrare website;
 12. Platforma de statistici Google Analytics;
 13. Platformele de publicitate online folosite pentru actiuni de remarketing (Google AdWords,

Facebook).

DREPTURILE TALE

Puteti sa ne cereti:

 • sa confirmam daca va prelucram datele cu caracter personal;
 • sa va punem la dispozitie o copie a acestor date;
 • sa va oferim alte informatii despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgam, daca le transferam in strainatate si cum le protejam, cat timp le pastram, ce drepturi aveti, cum puteti face o plangere, de unde am obtinut datele dvs., in masura in care informatiile nu v-au fost deja furnizate prin aceasta informare.

Ne puteti cere sa rectificam sau sa completam datele dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete. Este posibil sa incercam sa verificam exactitatea datelor inainte de rectificarea acestora.

Ne puteti cere sa va stergem datele cu caracter personal, dar numai in cazul in care:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
 • v-ati retras consimtamantul (in cazul in care prelucrarea datelor se baza pe consimtamant); sau
 • dati curs unui drept legal de a va opune; sau
 • acestea au fost prelucrate ilegal; sau
 • ne revine o obligatie legala in acest sens.

Nu avem obligatia de a ne conforma solicitarii dvs. de stergere a datelor dvs. Cu caracter personal in cazul in care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara:

 • pentru respectarea unei obligatii legale; sau
 • pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Exista anumite alte circumstante in care nu suntem obligati sa respectam solicitarea dvs. de stergere a datelor, desi acestea doua sunt cele mai probabile circumstante in care v-am putea refuza aceasta solicitare

Restrictionarea prelucrarii datelor

Ne puteti cere sa restrictionam prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai in cazul in care:

 • acuratetea lor este contestata (a se vedea sectiunea de rectificare), pentru a ne permite sa verificam acuratetea acestora; sau
 • prelucrarea este ilegala, dar nu doriti ca datele sa fie sterse; sau
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveti nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apara un drept in instanta; sau
 • v-ati exercitat dreptul de a va opune, iar verificarea daca drepturile noastre prevaleaza este in desfasurare.

Putem continua sa folosim datele dvs. cu caracter personal in urma unei solicitari de restrictionare, in cazul in care:

 • avem consimtamantul dvs.; sau
 • pentru a constata, exercita sau asigura apararea unui drept in instanta; sau
 • pentru a proteja drepturile bucharestvanrentals sau ale altei persoane fizice sau juridice.

Portabilitatea datelor

Ne puteti cere sa va furnizam datele cu caracter personal intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, sau puteti solicita ca acesta sa fie „portat” direct catre un alt operator de date, dar in fiecare caz numai daca:

 • prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dvs. sau pe incheierea sau executarea unui contract cu dvs;

si

 • prelucrarea se face prin mijloace automate.

Opozitia

Va puteti opune in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal in temeiul interesului nostrum legitim, in cazul in care considerati ca drepturile si libertatile dvs. Fundamentale prevaleaza fata de acest interes.

De asemenea, va puteti opune oricand prelucrarii datelor dvs. in scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fara a invoca vreun motiv, caz in care vom inceta in cel mai scurt timp posibil aceasta prelucrare.

 

Luarea de decizii automate

Puteti cere sa nu faceti obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, dar numai atunci cand decizia respectiva:

 • produce efecte juridice cu privire la dvs.; sau
 • va afecteaza in alt mod similar si intr-o masura semnificativa.

Acest drept nu se aplica in cazul in care decizia la care s-a ajuns in urma luarii automate a deciziilor:

 • ne este necesara pentru a incheia sau a derula un contract cu dvs.;
 • este autorizata prin lege si exista garantii adecvate pentru drepturile si libertatile dvs.; sau
 • se bazeaza pe consimtamantul dvs. explicit.

Plangeri

Aveti dreptul sa depuneti o plangere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. In Romania, datele de contact ale autoritatii de supraveghere pentru protectia datelor sunt urmatoarele:

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Fara a va afecta dreptul dvs de a contacta in orice moment autoritatea de supraveghere, va rugam sa ne contactati in prealabil, si va promitem ca vom  depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problema pe cale amiabila.

Reamintim faptul ca puteti contacta in orice moment Responsabilul bucharestvanrentals cu protectia datelor prin transmiterea solicitarii dvs prin urmatoarea modalitate:

– prin e-mail la adresa: contact@bucharestvanrentals.ro

Pentru a va putea exercita drepturile, ne puteti contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Va rugam sa retineti urmatoarele aspecte daca doriti sa va exercitati aceste drepturi:

Identitate

Luam in serios confidentialitatea tuturor inregistrarilor care contin date cu caracter personal. Din acest motiv, va rugam sa ne transmiteti cererile dvs. cu privire la astfel de inregistrari folosind adresa de e-mail personala. In caz contrar, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea prin solicitarea de informatii suplimentare care au ca scop confirmarea identitatii dvs.

Onorarii

 Nu vom solicita o taxa pentru a va exercita vreun drept in ceea ce priveste datele dvs. cu character personal.

Durata de raspuns

 Ne propunem sa raspundem la orice solicitari valide in termen de maximum o luna, cu exceptia cazului in care acest lucru este deosebit de complicat sau daca ati facut mai multe solicitari, caz in care urmeaza sa raspundem in termen de maximum doua luni. Va vom anunta daca vom avea nevoie de mai mult de o luna. S-ar putea sa va intrebam daca puteti sa ne spuneti exact ce doriti sa primiti sau ce anume va ingrijoreaza. Acest lucru ne va ajuta sa actionam mai repede si sa scurtam timpul de raspuns la solicitarea dvs.

Drepturile tertelor parti

 Nu trebuie sa respectam o cerere in cazul in care ar afecta in mod negative drepturile si libertatile altor persoane vizate.

CUM AI ACCES LA DATELE TALE?

Pentru orice intrebari sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ai transmis, inclusive in vederea exercitarii drepturilor pe care le ai, mentionate in cadrul sectiunii anterioare, ne poti contacta oricand la:

 • Email: contact@bucharestvanrentals.com
 • Telefon: 07721275731

Vom onora orice solicitare venita din partea ta cu privire la datele tale personale si iti vom furniza in mod gratuit informatiile solicitate. Contacteaza-ne cu incredere oricand.

CUM PROTEJAM SECURITATEA DATELOR DVS CU CARACTER PERSONAL

Ne angajam sa asiguram securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor masuri tehnice si organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultima generatie si le stocam pe servere securizate, asigurand in acelasi timp redundanta datelor.

Site-ul https://bucharestvanrentals.com este criptat, folosind tehnologia HTTPS. In ciuda masurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, va atragem atentia ca transmiterea informatiilor prin Internet, in general, sau prin intermediul altor retele publice, nu este complet sigura, existand riscul ca datele sa fie vazute si utilizate de catre terte parti neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilitati ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

POLITICA DE UTILIZARE A COOKIE-URILOR

În vederea respectării cerințelor GDPR specifice (stabilite prin Directiva UE din 26 mai 2012) și prevederilor legislației naționale în domeniu (Legea nr. 506/17.11.2004) privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, rugăm toți vizitatorii siteului nostru să acorde în mod specific consimțământul înaintea transmiterii de cookie-uri către dispozitivele acestora.

Site-urile noastre folosesc atât cookie-uri proprii cât și de la terți, pentru a furniza vizitatorilor noștri o experiență îmbunătățită de utilizare precum și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia. Cookie-urile sunt importante în privința facilitării accesului și livrării de multiple și variate servicii de care utilizatorul se bucură pe internet, cum ar fi:

 • Personalizarea unor setări ca: limba în care este vizualizat un site, accesarea preferințelor vechi prin accesarea butonului ‘’înainte’’ și “înapoi’’;
 • Cookie-urile oferă posesorilor de site-uri o imagine valoroasă asupra modului cum sunt utilizate siteurile lor de către utilizatori, astfel încât acestea să poată fi îmbunătățite, să devină și mai eficiente și mai accesibile pentru utilizatori;
 • Permit aplicațiilor multimedia, sau de alte tipuri, de pe alte site-uri, să fie incluse într-un anumit site pentru a realiza o experiență de navigare mai bună, mai utilă și mai plăcută.

CE ESTE UN “COOKIE”?

Un “Internet Cookie”, termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur și simplu “cookie”, este un fișier de dimensiuni mici, format din litere și numere, care va fi stocat pe dispozitivul unui utilizator (exemplu: calculator, telefon mobil, tabletă etc.), de pe care acesta accesează site-ul prin intermediul unei rețele – în general rețeaua internet.

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un server către un navigator (exemplu: Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer etc.) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe discul de stocare al utilizatorului).

Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul său (valoarea cookie-ului). Mai mult, durata de viată (existență) a unui cookie este predeterminată; tehnic, doar serverul care a trimis respectivul cookie  îl poate accesa pe acesta din nou, făcând acest lucru în momentul în care un utilizator revine pe site-ul asociat serverului în cauză.

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nici nu identifică personal utilizatorii de internet.

EXISTA DOUĂ CATEGORII MARI DE COOKIE-URI:

 1. COOKIE-URI DE SESIUNE

Acestea sunt stocate temporar în zona de cookie-uri a navigatorului web, pentru ca acesta să le memorize până la momentul când utilizatorul părăsește site-ul sau închide fereastra navigatorului (exemplu: în momentul conectării/deconectării unui cont de poștă electronică pe web sau pe o rețea de socializare).

 1. COOKIE-URI PERSISTENTE

Acestea sunt stocate pe discul de stocare al unui computer sau al altui echipament și, în general, depinde de durata de viață stabilită pentru cookie-ul respectiv. Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt site decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookie-uri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât, de exemplu, să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie conține informații care fac legătura între un navigator web (utilizatorul) și un server web (siteul). Dacă un navigator accesează acel server din nou, acesta poate citi informația deja stocată și poate reacționa în consecință. Cookie-urile asigură vizitatorilor o experiență mai plăcută de navigare și susțin eforturile multor site-uri de a oferi servicii cât mai bune și mai personalizate utilizatorilor. (exemplu: preferințele în materie de confidențialitate online, opțiunile privind limba site-ului, coșuri de cumpărături sau publicitate relevantă).

Care este durata de viață a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de servere web. Durata de viață a unui cookie poate varia destul de mult, depinzând de scopul pentru care acesta a fost plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singura sesiune (session cookies) și nu mai sunt reținute odată ce utilizatorul a părăsit site-ul, iar unele cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel site (cookie-uri permanente). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor navigatorului.

Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

Anumite secțiuni de conținut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terțe părți/furnizori (exemplu: știri, conținut video sau reclame). Aceste terțe părți pot plasa de asemenea cookie-uri prin intermediul site-ului și ele se numesc “third-party cookies” pentru că nu sunt plasate de proprietarul site-ului respectiv. Furnizorii terți trebuie să respecte, de asemenea, legea în vigoare și politicile de confidențialitate ale deținătorului site-ului.

CUM SUNT FOLOSITE COOKIE-URILE DE CĂTRE UN SITE

O vizită pe un site web poate plasa cookie-uri pentru mai multe scopuri:

 • creșterea performanței site-ului;
 • o analiză a vizitatorilor;
 • identificarea zonei geografice (geotargetting);
 • înregistrarea utilizatorilor.

Cookie-uri de performanță

Acest tip de cookie reține preferințele utilizatorului pe acest site, astfel încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului (exemplu: setările volumului pentru video player, viteza de video streaming cu care este compatibil navigatorul).

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor

De fiecare dată când un utilizator vizitează un site, aplicația software de analiză furnizată de o terță parte (exemplu: Google Analytics) generează un cookie de analiză a utilizatorului. Acest cookie arată dacă vizitatorul a mai accesat acel site până atunci. Navigatorul va semnala dacă aveți acest cookie, iar dacă acesta nu există, se va genera un astfel de cookie. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care vizitează site-ul precum și aflarea frecvenței vizitelor acestora.

Atât timp cât vizitatorul nu este înregistrat pe site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele fiind folosite numai în scop statistic. Dacă vizitatorul este înregistrat se pot cunoaște, de asemenea, detaliile furnizate de acest, cum ar fi adresa de poștă electronică și numele de utilizator – acestea fiind supuse confidențialității, conform prevederilor legislației în vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

Cookie-uri pentru identificarea zonei geografice

Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un program software care stabilește din ce țară provine vizitatorul. Este complet anonim și este folosit doar pentru a direcționa un anume conținut către vizitator – chiar și atunci când vizitatorul este pe pagina în limba română sau în altă limbă, se va primi aceeași reclamă în funcție de zona geografică din care se face vizitarea site-ului.

Cookie-uri pentru înregistrare

Atunci când vă înregistrați pe un site web, acesta generează un cookie care anunță dacă sunteți înregistrat sau nu. Serverele folosesc aceste cookie-uri pentru a arăta contul cu care sunteți înregistrat și dacă aveți permisiunea pentru a folosi un anumit serviciu sau nu. De asemenea, se permite asocierea oricărui comentariu postat pe site cu numele dumneavoastră de utilizator. Dacă nu ați selectat “păstrează-mă înregistrat”, atunci acest cookie se șterge automat când veți închide navigatorul sau dispozitivul cu care v-ați conectat la site.

Alte cookie-uri ale terțelor părți

Pe unele pagini web, terții pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urmări succesul unei aplicații sau pentru a personaliza o aplicație software. De exemplu, când distribuiți (share) un articol folosind butonul pentru rețelele de socializare ale unui site, acea rețea de socializare va înregistra activitatea dumneavoastră.

Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a internetului, ajutând la obținerea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptate preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Cookie-ul stochează informații importante care îmbunătățesc experiența de navigare pe internet

(exemplu: setările limbii în care se dorește accesarea unui site; păstrarea unui utilizator conectat în contul de webmail; securitatea online banking; păstrarea produselor în coșul de cumpărături)

De ce sunt cookie-urile importante pentru internet?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a internetului, ajutând la obținerea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptate preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 • Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de știri, vreme, sport, hărți, servicii publice și guvernamentale, site-uri de entertainment și servicii turistice;
 • Oferte adaptate intereselor utilizatorilor – reținerea parolelor, preferințele de limbă (exemplu: afișarea rezultatelor căutărilor în limba Română);
 • Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe internet (family mode, safe search);
 • Măsurare, optimizare și caracteristici de analiză – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un site, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (exemplu: prin motoare de căutare, direct, din alte site-uri etc.). Site-urile web derulează aceste analize ale utilizării lor pentru a-și îmbunătăți site-urile, acest lucru fiind în beneficiul utilizatorilor